Informasjon fra styret

22.08. 2016

 

Som tidligere kommunisert til medlemmene på medlemsmøte og i etterkant av ekstraordinært årsmøte er Moss rideklubb i en meget vanskelig økonomisk situasjon. Styret har forsøkt å gjøre noen grep i forhold til driften ved Mossemarka hestesenter og Økonomien har vært gjennom gått flere ganger.

14. august ble det holdt møte for å kartlegge kreditor gjeld og forberede møte med kreditorer mandag 15. august. I forbindelse med denne gjennomgangen ble det klart for styret at det ikke var mulig å tilby kreditorer oppgjør for den gjelden klubben på dette tidspunktet har. Styret har forsøkt å sette opp budsjetter frem i tid og ser at man i løpet av neste år vil havne i en tilsvarende situasjon som i dag med manglende likviditet til å betjene gjelden løpende.

Styret har nylig fått tilbakemelding fra Moss kommune at kommunen ikke har mulighet til å bidra på noen måte til fortsatt drift av Moss rideklubb. Styret har derfor i løpet av helgen med stor sorg kommet frem til at den eneste riktige løsningen er å levere inn en konkursbegjæring.

Begjæring om konkurs i Moss rideklubb er på grunnlag av dette levert Moss tingrett mandag 22. august 2016.

 

Viktig informasjon til aktive ryttere i MRK

DERE MÅ MELDE OVERGANG TIL NY KLUBB!

Det skal ikke være noe problem å få dette til da både rytterkrestsen, rytterforbundet og Idrettskretsen er informert. Ta kontakt med den klubben du ønsker å melde deg inn i så vil klubben følge ordinær prosess for klubb bytte. Har du spørsmål vedrørende klubb skifte ta kontakt med rytterforbundet.

 

Styret